อังกฤษอนุญาตให้เกย์และไบเซ็กชวลบริจาคเลือดได้แล้ว

กฎเกณฑ์การบริจาคเลือดของผู้ชายที่เป็นเกย์และไบเซ็กชวล ในประเทศอังกฤษ กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อศูนย์บริการโลหิตในระบบบริการสุขภาพแห่งชาติประกาศนโยบายสำคัญที่จะทำให้ขั้นตอนการรับบริจาคเลือดจากกลุ่มเกย์และไบเซ็กชวลมีความง่ายมากขึ้น ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อน ปี 2021 เป็นต้นไป ชายที่เป็นเกย์หรือไบเซ็กชวลที่มีความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ชาย

จะสามารถบริจาคเลือดเมื่อใดก็ได้ ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากกฎการบริจาคเลือดเดิม ที่ระบุให้ชายผู้มีเพศสัมพันธ์กับชาย และต้องการบริจาคเลือด ต้องงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 3 เดือนก่อนเข้าบริจาคเลือด การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายดังกล่าว จะทำให้เกิดการประเมินความเสี่ยงของผู้บริจาคในระดับปัจเจก จากเดิมที่เป็นการประเมินความเสี่ยงเชิงประชากร หมายความว่า ชายคนใดก็ตามที่มีคู่นอนเป็นชายเพียงคนเดียว เป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือน จะสามารถบริจาคเลือดได้ หากไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และกำลังใช้ยาต้านไวรัส PrEP หรือ PEP อยู่ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้บริจาคเลือดที่มีคู่นอนหลายคน หรือมีคู่รักในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พวกเขาก็ยังสามารถบริจาคเลือดได้ ตราบใดที่พวกเขาไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก