วิธีการดูแลรักษา เครื่องมือการจัดฟันแบบใส invisalign

วิธีการดูแลรักษา เครื่องมือการจัดฟันแบบใส invisalign ผู้ที่เข้ารับการจัดฟัน ถือเป็นกลุ่มที่ต้องมีความดูแลเอาใจใส่ช่องปากมากเป็นพิเศษอยู่แล้ว เนื่องจากการจัดฟันนั้น จะมีเครื่องมือการจัดฟันอยู่ในช่องปากตลอดเวลา ยิ่งถ้ามีเหล็กจัดฟันอยู่ในช่องปาก จะต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดมากเป็นพิเศษ เพราะในการรับประทานอาหารอาจจะทำให้เศษอาหารเข้าไปติดในซอกเหล็กได้

เช่นเดียวกันกับผู้ที่เข้ารับการจัดฟันแบบใส ก็มีเครื่องมือในการจัดฟันเหมือนกัน เพียงแต่เป็นแบบใสที่ไม่สามารถมองเห็นได้ และถ้าเครื่องมือการจัดฟันเกิดสกปรก ก็อาจจะทำให้เกิดคราบเหลืองและมีความสกปรกได้ ผู้ที่รับการรักษา สามารถทำความสะอาดเครื่องมือจัดฟันแบบใสอิได้อย่างง่าย โดยการใช้แปรงทำความสะอาดเครื่องมือเบาๆ โดยใช้น้ำอุ่นระหว่างทำความสะอาดหรืออุณหภูมิน้ำปกติและผึ่งให้แห้งก่อนนำเครื่องมือใส่ตามปกติ

ซึ่งถือว่าเรื่องรักษาความสะอาดของช่องปากและเครื่องมือการจัดฟัน ถือเป้นเรื่องสำคัญมาก หากช่องปากไม่สะอาด ก้อาจจะทำให้เกิดฟันผุ หรือปัญหาอื่นๆตามมาทีหลังได้ รวมไปถึงปัญหาของกลิ่นปากอันไม่พึงประสงค์ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ หากผู้เข้ารับการรักษาละเลยความสะอาด ทั้งนี้สามารถเข้ารับคำแนะนำจากทางคลีนิคได้ จากทีมทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์มากกว่าสิบปี