บราซิลรับรองการใช้วัคซีนโควิด “ซิโนแวค” กับเด็กวัย 6-17 ปี

สำนักงานกำกับดูแลด้านสาธารณสุขแห่งชาติของบราซิล ( อันวิซา ) เผยแพร่แถลงการณ์ เมื่อวันพฤหัสบดี อนุมัติเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้ใช้วัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค กับประชากรวัยระหว่าง 6-17 ปีที่มีสุขภาพแข็งแรง โดยจะเป็นการฉีดสองเข็ม เว้นระยะห่างกันประมาณ 28 วัน

ทั้งนี้ วัคซีนของซิโนแวคที่ใช้นั้น ไม่ได้ส่งออกมาจากจีน แต่ผลิตในประเทศ โดยสถาบันบูตันตัน ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านชีววิทยาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเมืองเซาเปาลู และเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยทางการแพทย์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

สำหรับการอนุมัติดังกล่าวของอันวิซา เกิดขึ้นหลังเมื่อไม่นานมานี้ได้รับรองเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้ผู้มีอายุตั้งแต่ 5 ปี สามารถรับวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค